Oferta

 Wykonanie instalacja elektrycznej  mieszkania lub domu jednorodzinnego

 

Przyłącza energetyczne

 

Zasilanie placu budowy

 

Przebudowa sieci  nN i SN

 

Wykonanie muf  na kablach nN i SN

 

Wykonanie głowic na kablach SN 

 

Pomiary ochronne

 

Wykonanie instalacji odgromowej jak i uziemiającej

 

Montaż i wykonanie instalacji alarmowej

 

Montaż i wykonanie monitoringu