Uprawnienia, kwalifikacje

 

- Uprawnienia SEP D do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

 

- Uprawnienia SEP E do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

 

- Certyfikat kwalifikacji w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości;

 

- PPN 1kV;

 

- Uprawnienia operatora podnośnika montażowego w kategorii I P;

 

- Uprawnienia operatora w zakresie obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;